நிதிப்பணிப்பாளர் எம்.எப்.எம். மர்சூக் சிரேஷ்ட உதவிப் பதிவாளராக பதவி உயர்வு

இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் உதவிப் பதிவாளராக கடமையாற்றிவரும், மருதமுனை கல்வி மற்றும் சமூக வலுவூட்டலுக்கான ஒத்துழைப்பு அமையத்தின்(SESEF) நிதிப்பணிப்பாளர் எம்.எப்.எம். மர்சூக் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் எதிர்வரும் 15.08.2017 ஆம் திகதி முதல் செயட்படும் வண்ணம் சிரேஷ்ட உதவிப் பதிவாளராக கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திட்கு பதவி உயர்த்தப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நிதிப்பணிப்பாளர் எம்.எப்.எம். மர்சூக் அவர்களுக்கு மருதமுனை ஒன்லைனின் விசேட வாழ்த்துக்கள்

(தகவல்:எம்.ஐ.எம்.வலீத் )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *