SESEF அமைப்பின் விசேட கூட்டம்

SESEF அமைப்பின் விசேட கூட்டம் இன்று அல் ஹம்றா வித்தியாலத்தில் நடைபெற்றது. இதில் விசேட அதிதியாக கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் ஜவாத் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்கள். இந்த நிகழ்வில் நாளை SESEF இனால் நடாத்தவிருக்கும் தரம் 5 இற்கான முன்னோடி பரீட்சை வினாத்தாள் கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளரிடம் கையளிக்கப்பட்டதுடன் பல்வேறு பிரச்சினைகளும் ஆராயப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *