மருதமுனையில் “நெடுவழி சங்சிகை” வெளியீடு.

கவிஞரும்.எழுத்தாளருமான எம்.ஐ.ஏ.ஜப்பாரை ஆசிரியராகக் கொண்ட சமூக கலை இலக்கிய பண்பாட்டு இதழான “நெடுவழி” சங்சிகை வெளியீட்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை(18-03-2018)மருதமுனை அல்-மதீனா வித்தியாலய மண்டபத்தில் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் கலாநிதி சத்தார் எம்.பிர்தௌஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது.இதில் விஷேட விருந்தினராக் கலந்து கொண்ட மன்னார் மாவட்ட மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி தாவூத் லெப்பை அப்துல் மனாப் சஞ்சிகையின் முதல் பிரதியை சறோ நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக் கலந்து கொண்ட ஆசிரியர் ஜெஸ்மி எம்.மூஸாவுக்கு வழங்குவதையும்,கவிஞர் அறநிலா,கலாநிதி சத்தார் எம்.பிர்தௌஸ் நூலாசிரியர் எம்.ஐ.ஏ.ஜப்பார் ஆகியோர் உரையாற்றினார்கள்.

(பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *